Loading

wait a moment

High quality dental services and teeth health guides in Gliwice, Poland by dentysta.eu

Emergency dentist and teeth health tips in Gliwice, PL with dentysta.eu? Avoid ‘Baby Bottle Decay’: Don’t put your infant or older child down for a nap with a bottle of juice, formula, or milk. Sugary liquids cling to his teeth, feeding bacteria that can cause tooth decay. If you must give your child a bottle to take to bed, make sure it contains only water. Remind your child to brush twice a day with a fluoride toothpaste for a full two minutes which not only fights cavities and strengthens teeth, but also gives older kids the confidence of having fresh breath. A power toothbrush might make brushing more fun for preteens. Flossing is extremely important at this point as most permanent teeth have erupted and cleaning between them will help prevent cavities and keep their mouth fresh. Encourage children who play sports to wear a mouth guard to protect their teeth from injuries. Make sure kids who wear braces use a power brush and floss very thoroughly to avoid white spots on teeth when braces come off.

Put simply, the plainer the color of the liquid the better it is for your teeth. Milk is full of calcium which will help to give you strong teeth and bones. Water is excellent at washing away plaque and other debris in your mouth. Drinking plenty of these two liquids will also help you to stay hydrated, that’s good for your overall health. Research shows that an electric toothbrush is more effective than a manual one at removing plaque. It can remove as much as 70% more plaque! An electric toothbrush won’t just help to keep your teeth healthy. Many of the modern ones have dedicated whitening cycles. This is a special 3-minute brush that helps to remove stains and leave your teeth looking naturally white. Getting shiny teeth the natural way will take longer than getting a Hollywood smile. But the perseverance is worth it and you’ll be looking after your oral health at the same time.

Tips for teeth whitening. Do you need to have healthy teeth and gums? Here are several tips: Baking Soda & Lemon: Mix a tablespoon of toothpaste, a pinch of salt, a bit of baking soda, and 4-5 drops of lemon juice in a bowl. Brush your teeth with this mixture for 4-5 minutes. You’ll see the difference after just one use. Use this method every other week. Tooth-whitening strips will help get rid of tooth stains. These strips are very thin, virtually invisible, and are coated with a peroxide-based whitening gel. You wear them a few minutes daily for a week or more. Results are visible in just a few days, and last at least a year. The results with strips are not as dramatic as with whitening kits, but the strips are easy to use and pretty much foolproof.

Dental extraction is the removal of a tooth. For many people this idea will be particularly frightening, especially if it is the first time or you have had a negative previous experience. However it is a very common procedure and can be carried out safely. Teeth may need to be removed for a host of different reasons such as – severe pain, if they are causing infection, for orthodontic reasons (i.e. as part of a treatment plan for braces) or because of severe gums disease. It is important to know, extractions are a last resort option as it is important to maintain as many of your own natural teeth for as long as possible. Prior to any extraction a dentist will always discuss all your options – including if other options are available and how the resulting gap will be managed (if applicable). After an extraction, you can expect some mild pain/discomfort and also possibly swelling. The more difficult the extraction was, the more likely you will experience challenges following the procedure. Please see the ‘Problems after Extraction’ section for more information. Read more info on https://dentysta.eu/.

There are so many good reasons to keep your family’s teeth and gums healthy. Their sparkling smiles. Being able to chew for good nutrition. Avoiding toothaches and discomfort. And new research suggests that gum disease can lead to other problems in the body, including increased risk of heart disease. In fact, most experts agree that almost all tooth decay and most gum disease can be prevented with good oral hygiene. We’re talking about taking a few minutes each day to brush and floss. That’s not a lot in return for a lifetime of healthy teeth and gums.

For our Polish guests :

W blokowaniu reakcji bólowej pomogą także naturalne substancje przeciwbólowe, które pobudzają impulsy. – Pod wpływem działania prądu zaczynają się w organizmie wydzielać beta-endorfina i serotonina. Ta pierwsza substancja, działaniem zbliżonym do morfiny, ma właściwości przeciwbólowe. Druga to hormon szczęścia, niwelujący stres – mówi dr Krufczyk. Impuls elektryczny, jaki wykorzystają dentyści z Gliwic w medycynie znany jest od lat. Jednak dopiero ostatnie lata i intensywne badania przyniosły jego zastosowanie w stomatologii. – Metoda TmENS jest modyfikacją stosowanej powszechnie m.in. w neurologii i reumatologii metody przezskórnej stymulacji nerwów TENS.

Z urządzeń neurofeedback korzystają już m.in. poradnie psychologiczne leczące dzieci z ADHD, mające problemy w nauce, a także ośrodki odwykowe. Sięgają po nie także neurolodzy, zwłaszcza w leczeniu epilepsji, urazów mózgu i przewlekłych bólów głowy. Przynoszą one także efekty w minimalizacji stresu przed wystąpieniami publicznymi, egzaminami, spotkaniami, a także zawodami sportowymi. Z rozwiązań tego typu korzystali m.in. Adam Małysz, Renata Mauer, Kobe Bryant, Shaun White i piłkarze AC Milan. Trening umysłu pozwala, bowiem nie tylko na kontrolę nad stresem, ale także podnosi umiejętności koncentracji. Zostawia także pozytywny ślad w umyśle.

Jeśli dentysta podczas oglądania zdjęć RTG tradycyjnych lub radiograficznych nie zauważył np. resorpcji korzenia zębowego, rozpoczynającego się stanu zapalnego w tkankach przyzębia lub tkwiącego w kanale zębowym fragmentu ułamanego narzędzia endodontycznego, dzięki badaniu CBCT już tego nie przeoczy. Jak działa tomografia zębów CBCT i jak przebiega badanie? CBCT to tomografia stożkowa, zatem wiązka promieni X (promieni Roentgena) emitowana przez urządzenie przyjmuje – zgodnie z nazwą – kształt stożka. Pacjent podczas badania może stać lub siedzieć (także na wózku inwalidzkim), a wokół jego głowy w zakresie 360º porusza się specjalny moduł z elementem emitującym promienie X. W trakcie badania wykonywane są liczne skany – zdjęcia RTG, które trafiają do pamięci urządzenia i przesyłane są na komputer. Ponieważ skanów jest dużo i wykonywane są z różnych pozycji, w ostatecznym obrazie uzyskuje się głębię i wyraźny, trójwymiarowy obraz badanego obszaru. Stomatolog poddaje skany obróbce i wyłuszcza z nich interesujące go informacje o stanie zdrowia badanego obszaru jamy ustnej.

OroTox – jak przebiega test na toksyny bakteryjne? OroTox to krótki, bezbolesny test polegający na pobraniu próbki materiału biologicznego z kieszonki dziąsłowej przy konkretnym zębie, poddaniu jej reakcji ze specjalnie dobranymi czynnikami chemicznymi i ocenie zagrożenia obecnością oraz aktywnością patogennych bakterii na podstawie porównania barwy powstałej w badanym materiale z kolorowym wzornikiem. Wynik otrzymuje się już po 5 minutach od połączenia próbki biologicznej z chemicznym reagentem. Zabarwienie informuje o obecności niebezpiecznych bakterii; z kolei natężenie koloru dostarcza obrazowej informacji o ilości toksyn, a przez to – pośrednio – o ilości i aktywności patogennych szczepów. Przeczytaj więcej informacji na tej stronie dentysta from Gliwice.